تبلیغات
مطالب شنیدنی.آنچه شما می پسندید - خداوند در انگلیسی
بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند در انگلیسی

شنبه 2 مرداد 1389 03:18 ق.ظ

نویسنده : reza abbasian

The All-knowing

خداوندعلیم

The Supreme Being

خداوندتبارك وتعالی 

Omnipotent 

قادرمطلق

Lord bless us

خداازسرتقصیرات مابگذرد

Godspeed

 خدابهمراه

 God willing

 انشاالله،اگرخدا بخواهد

God forbid

خدا نكند

God bless you

خدا تورا بركت بدهد، خداعمرت بده

God bless your heart

خدا خیرت دهد

I wish to God that

خداكند كه 

God damn you

خدالعنتت كند

God damn him

 خدا لعنتش كند

God help you

خدابه دادت برسد،خدابهت رحم كند

May God help him

 خدابه دادش برسد

That’ll be the day

ای خدا چنین روزی می رسد

You never know

 خداراچه دیدی

Who knows

 خدا راچه دیدی؟

Some luck

 خدا شانس بدهد

As God is my witness / judge…

خداوكیلی،خدا به سرشاهداست كه

Thanks God = Praise be to God

 خدا را شكر

 God rest his soul = May God forgive him = May God bless him
 
خدا بیامرزدش

When one door shuts another opens

خدا گر زحكمت ببندد دری / زرحمت گشاید در دیگری 

Live and let live

خدارابرآن بنده بخشایش است / كه خلق ازوجودش درآسایش است

The mills of God grind slowly, yet they grind exceeding small
 
چوب خدا صدا نداره / هركی بخوره دوا نداره

One God, one sweetheart

خدایكی، یار یكی

One God, one spouse

 خدا یكی، خانه یكی، یار یكی

A door must either be shut or open = You can not eat your cake and have it!

هم خدا را می خواهی، هم خرما را؟

It takes all sorts to make a world

خداوند همه را یك جورخلق نكرده است

God sends a curst cow short horns = If the cat wings she’d choke all the birds in the air                       
خدا خر را شناخت شاخش نداد  

Whom God loves die young

خداوند گلچین می كند

منبع: englishstreet.blogfa

http://www.ksabz.net/userslinks.aspx?id=36590
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -